Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Journalistik - kandidatkurs

  • 30 hp

Kursen ger studenten kunskaper om journalistvetenskapliga teorier och hur dessa kan tillämpas vid analys av journalistik. Studenten ges också tillfälle att studera journalistiska metoder och utifrån sin förståelse av dessa förbereda, planera och genomföra ett självständigt journalistiskt arbete samt att reflektera teoretiskt över detta.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.