Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Journalistikforskningens metoder I

Första kurs termin 3 inom Masterprogram i journalistikstudier

Kursen behandlar de vanligaste kvalitativa metoderna inom journalistikforskningen vad gäller insamling,bearbetning och analys av data om medieinnehåll, produktionsprocesser och publiker. Kursen inbegriper olikatext- och bildanalytiska metoder samt etnografiska observationer och intervjuer.

 • Kursupplägg

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Kurskrav: seminarier är obligatoriska inslag i kursen.

   

  Undervisning

  Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen.

  Examination

  Kursens examineras genom individuell tentamen och skriftliga inlämningsuppgifter.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter