Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Internationella mänskliga rättigheter

Kursen ger en översikt av grundarbeten inom internationella mänskliga rättigheter ur perspektivet av en verksam jurist. Särskilt fokus läggs på hur olika internationella forum kan nyttjas för att främja respekten för internationella människorättsstandarder.

Internationella mänskliga rättigheter (International Human Rights Law) ingår i juridiska institutionens utbud av sommarkurser för utbytesstudenter. Studenter antagna på Företagsekonomiska institutionens sommarskola vid Stockholms universitet kan också beredas tillträde till kursen.

Se den engelska sidan för ytterligare information.