Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Successionsrätt i teori och praktik

I kursen Successionsrätt i teori och praktik behandlas i huvudsak frågor rörande arvsordningen, makes arvsrätt, förskott på arv, laglott, upprättande, tolkning och klander av testamente samt boutredning.

En jurist i konsultation med klient. På bordet ligger ett testamente
Foto: Mostphotos

Successionsrätt i teori och praktik utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Kursen behandlar successionsrätten ur främst civilrättslig synvinkel, men även skatterättsliga och allmänjuridiska problem kommer att beröras. Kursen belyser även vissa frågeställningar ur ett internationellt perspektiv.

Kursen har som primärt syfte är ge fördjupade kunskaper inom ämnesområdet och kan läsas som en fördjupning av specialkursen Bodelning och arvskifte.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning. Aktuell kursplan finns i den högra spalten under rubrik "Kursplan - Juridiskt dokument" (alt. mot slutet av denna sida om du sitter på en mobil enhet).

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningsuppgifter.

  Examination

  Kursens lärandemål examineras dels genom en skriftlig tentamen, dels genom skriftliga och muntliga presentationer i samband med grupparbeten och övningsuppgifter.

  Examinator

  Michael Hellner 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  succ@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Oskar Klingborn

  Kursföreståndare: 
  Michael Hellner