Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Folkrätt

Kursen Folkrätt (Advanced Course in Public International Law) syftar till att ge fördjupade kunskaper om folkrättens centrala frågor och grundläggande principer samt att göra studenterna bekanta med nyare strömningar. Kursen ges på engelska.

Couple watching flags waving
Photo: Daniel Ferreira-Leites

Folkrätt (Advanced Public International Law) utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tillträde bereds även för studenter som är antagna till institutionens utbytesprogram. Undervisningen sker på engelska.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Under kursen studeras inledningsvis folkrättens grunder, såsom dess subjekt, rättskällor, förhållandet mellan nationell rätt och internationell rätt, statsansvar samt jurisdiktion och immunitet. Kursen omfattar även en introduktion till samt fördjupning i vissa av de olika specialregleringar/ämnen som finns i folkrätten såsom havsrätt, våldsförbudet, den humanitära rätten, grunderna i de mänskliga rättigheterna samt fredsfrämjande operationer. 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning. Aktuell kursplan finns i den högra spalten under rubrik "Kursplan - Juridiskt dokument" (alt. mot slutet av denna sida om du sitter på en mobil enhet).

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (på engelska)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Kursen inleds med en introduktionsföreläsning vars främsta syfte är att ge allmän orientering i ämnet. Därefter genomförs lektioner och seminarier.

  Examination

  Examination sker på engelska. Kursens mål examineras genom bedömning av den individuella uppsatsen, medverkan på seminarium och genom en skriftlig tentamen.

  Examinator

  Mark Klamberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se den engelska sidan för kurslitteratur.

  Advanced Course in Public International Law (JU561B)

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  pub-p@juridicum.su.se

  Kursadministratör: 
  Sara Freeman

  Amanuens:
  Ivar Berglund

  Kursföreståndare: 
  Mark Klamberg