Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barnrättsliga utmaningar i offentlig verksamhet

Kursen Barnrättsliga utmaningar i offentlig verksamhet syftar till att behandla och belysa barnrättsliga frågor som aktualiseras i offentlig verksamhet. Fokus ligger på socialt arbete, hälso- och sjukvård, skola, migration och frågor om barnet i olika rättsprocesser.

Ledsen pojke sitter i ett hörn i korridoren på en skola.
Foto: Katja Kircher / Mostphotos

Kursen Barnrättsliga utmaningar i offentlig verksamhet ges inom ramen för magister i Barnets rättigheter.

Läs mer om Magister i barnets rättigheter

Kursen avser att behandla och belysa barnrättsliga frågor som aktualiseras i offentlig verksamhet. Fokus ligger på socialt arbete, hälso- och sjukvård, skola, migration och frågor om barnet i olika rättsprocesser, både som brottsoffer och förövare, samt i vårdnadstvister. Kursen behandlar således det offentligas ansvar för att förverkliga barns rättigheter inom dessa områden.

I kursen behandlas såväl rättslig reglering som dess tillämpning, där utmaningar och luckor i regelverket riskerar att leda till utanförskap, diskriminering och utsatthet för barn och unga, dvs. orättvisor jämfört med hur vuxnas rättigheter respekteras och realiseras inom offentlig verksamhet. I kursen studeras och diskuteras gällande reglers utformning och genomförande, samt rättsliga gränsdragningar, dilemman och utmaningar, bland annat till följd av barnkonventionens inkorporering.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (408 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Kursen innehåller en kombination av föreläsningar, seminarier, diskussioner och grupparbeten för att hjälpa deltagarna att uppnå de förväntade studieresultaten.

  Examination

  Examination sker genom författande av en skriftlig individuell uppgift, samt muntlig redovisning och opponering.

  Examinator

  Kavot Zillén
  Pernilla Leviner

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kurskontakt:
  E-post: mbr@juridicum.su.se

  Kursadministratör:
  Catrinel Floréa

  Kursföreståndare:
  Kavot Zillén
  Pernilla Leviner