Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Juridisk metodlära för filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap

Kursen Juridisk metodläras övergripande syfte är att förse studenten med sådana kunskaper och färdigheter som krävs för att framgångsrikt verka som jurist i det praktiska rättslivet.


Juridisk metodlära en obligatorisk kurs inom ramen för filosofie kandidatexamen i Rättsvetenskap som ges på svenska vid juridiska institutionen, Stockholms universitet. Kursen ges under vårterminens B-period.

Läs mer om Filosofie kandidatexamen i Rättsvetenskap


Kursens övergripande syfte är att förse studenten med sådana kunskaper och färdigheter som krävs för att framgångsrikt arbeta med kvalificerade juridiska uppgifter. I undervisningen behandlas den juridiska metodläran ur ett rättsgenetiskt perspektiv, d.v.s. metodläran framställs i sin utveckling med särskild hänsyn till den gällande rättens metodfrågor. Med utgångspunkt i hävdvunna principer för juridisk argumentation skall sådana drivkrafter bakom den juridiska metodlärans utveckling undersökas och analyseras som t.ex. krav på enhetlighet, ändamålsenlighet och rättssäkerhet i rättstillämpningen, rättens pågående internationalisering, kritiken av rättspositivismen samt synen på den juridiska doktrinen som rättskälla.
 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Juridisk metodlära

  Kursbeskrivning (203 Kb)

  Undervisning


  Undervisning ges i form av seminarier och lektionsundervisning. I undervisningen ingår att studenten självständigt ska genomföra ett seminarium i ett valfritt ämne inom ramen för kursens tematik.
   

  Examination


  Examination sker genom aktiv närvaro vid seminarier, eventuellt PM för att ersätta närvaro vid obligatoriskt seminarium samt genom ett skriftligt prov (hemtentamen) vid kursens slut.
   

  Examinator


  Marie Sandström
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.


  Schema delas med Juridisk metodlära som ges som specialkurs inom ramen för Juristprogrammet. 
   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.


  För aktuell kurslitteratur, se kurssidan för specialkursen Juridisk metodlära.
   

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/

  Öppen planering i Athena (visar hur kursen är uppbyggd)


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen - Utbildning

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  spej@juridicum.su.se  


  Kursadministratör: 
  Hedda Brinklert 
   

  Kursföreståndare: 
  Marie Sandström