Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Juridisk metodlära för filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap

Kursen Juridisk metodläras övergripande syfte är att förse studenten med sådana kunskaper och färdigheter som krävs för att framgångsrikt verka som jurist i det praktiska rättslivet.


Juridisk metodlära en obligatorisk kurs inom ramen för filosofie kandidatexamen i Rättsvetenskap som ges på svenska vid juridiska institutionen, Stockholms universitet. Kursen ges under vårterminens B-period.

Läs mer om Filosofie kandidatexamen i Rättsvetenskap


Kursens övergripande syfte är att förse studenten med sådana kunskaper och färdigheter som krävs för att framgångsrikt arbeta med kvalificerade juridiska uppgifter. I undervisningen behandlas den juridiska metodläran ur ett rättsgenetiskt perspektiv, d.v.s. metodläran framställs i sin utveckling med särskild hänsyn till den gällande rättens metodfrågor. Med utgångspunkt i hävdvunna principer för juridisk argumentation skall sådana drivkrafter bakom den juridiska metodlärans utveckling undersökas och analyseras som t.ex. krav på enhetlighet, ändamålsenlighet och rättssäkerhet i rättstillämpningen, rättens pågående internationalisering, kritiken av rättspositivismen samt synen på den juridiska doktrinen som rättskälla.
 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (203 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning


  Undervisning ges i form av seminarier och lektionsundervisning. I undervisningen ingår att studenten självständigt ska genomföra ett seminarium i ett valfritt ämne inom ramen för kursens tematik.
   

  Examination


  Examination sker genom aktiv närvaro vid seminarier, eventuellt PM för att ersätta närvaro vid obligatoriskt seminarium samt genom ett skriftligt prov (hemtentamen) vid kursens slut.
   

  Examinator


  Marie Sandström
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.


  Schema delas med Juridisk metodlära som ges som specialkurs inom ramen för Juristprogrammet. 
   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.


  För aktuell kurslitteratur, se kurssidan för specialkursen Juridisk metodlära.
   

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/

  Öppen planering i Athena (visar hur kursen är uppbyggd)


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen - Utbildning

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  spej@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Carolina Vogel

  Kursföreståndare: 
  Marie Sandström