Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Juridisk metodlära

Kursen Juridisk metodläras övergripande syfte är att förse studenten med sådana kunskaper och färdigheter som krävs för att framgångsrikt verka som jurist i det praktiska rättslivet.

Gavel in the court. Justice and legislation concept.
Photo: Vitaliy Vodolazskyy / Mostphotos


Juridisk metodlära utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


I undervisningen behandlas den juridiska metodläran ur ett rättsgenetiskt perspektiv, d.v.s. metodläran framställs i sin utveckling med särskild hänsyn till den gällande rättens metodfrågor. Med utgångspunkt i hävdvunna principer för juridisk argumentation skall sådana drivkrafter bakom den juridiska metodlärans utveckling undersökas och analyseras som t.ex. krav på enhetlighet, ändamålsenlighet och rättssäkerhet i rättstillämpningen, rättens pågående internationalisering, kritiken av rättspositivismen samt synen på den juridiska doktrinen som rättskälla. I kursen ingår också moment där studenten ska bedöma behovet av utveckling på den juridiska metodlärans område.
 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Juridisk metodlära

  Kursbeskrivning (204 Kb)

   

  Undervisning


  Undervisning ges i form av seminarier och lektionsundervisning.
   

  Examination


  Examination sker genom aktiv närvaro vid seminarier, eventuellt PM för att ersätta närvaro vid obligatoriskt seminarium samt genom ett skriftligt prov (hemtentamen) vid kursens slut.
   

  Examinator


  Marie Sandström
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.


  Kurslitteratur och annat kursmaterial

  • Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, Uppsala 1996 eller 2020
  • Hettne, J och Otken Eriksson, I (red.), Juridik - EU-rättslig metod. Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, uppl. 2, Stockholm 2011
  • Undervisnings- och seminariematerial som finns tillgängligt hos Akademibokhandeln i Frescati 

  Närmare läsanvisningar återfinns i kursplaneringen i Athena.

   

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se

  Öppen planering i Athena (visar hur kursen är uppbyggd)


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

  Videopresentation

   

  Se en videopresentation av kursen

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  spej@juridicum.su.se  


  Kursadministratör: 
  Hedda Brinklert
   

  Kursföreståndare: 
  Marie Sandström