Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Rättskulturer och juridisk metod

Det övergripande syftet med kursen Rättskulturer och juridisk metod är att förse de studerande med verktyg för att hantera de problem som kolliderande rättstraditioner kan ge upphov till på en internationell eller internationaliserad arbetsmarknad för jurister. Kursen ges på engelska.


Svenska studenter som är antagna till juristprogrammet och vill läsa denna kurs som valbar specialkurs hänvisas till kurssidan Legal Systems and Methods JU630A.