Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Avancerad inre marknadsrätt

Kursen Avancerad inre marknadsrätt (Advanced European Economic Law) är den inledande kursen på magisterprogrammet i europeisk ekonomisk rätt.

European Economic
Photo: Jiri Hera / Mostphotos

Denna kurs ges inom ramen för Magisterprogrammet i europeisk ekonomisk rätt. Byt till den engelska sidan för att läsa mer om kursen.