Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Gränsöverskridande miljörätt

Kursen Gränsöverskridande miljörätt syftar till att ge fördjupade kunskaper i miljörätt i gränsöverskridande sammanhang. Kursen ges på engelska.

Water pumping pier for pipe line on lake
Photo: OZMedia / Mostphotos


Gränsöverskridande miljörätt (Transboundary Environmental Law) utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tillträde bereds även för studenter som är antagna till institutionens utbytesprogram. Undervisningen sker på engelska.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


Den gränsöverskridande dimensionen i denna kurs involverar internationell rätt, supranationell rätt (främst EU) och transnationella strukturer och metoder (t.ex. extraterritoriell tillämpning av nationell rätt) för att hantera, lösa och kontrollera miljöfrågor över statsgränser. De miljörättsliga frågorna avser reglering och processer avseende bland annat klimatförändringar; luft-, vatten- och markförorening; skydd av natur och biologisk mångfald; och rättslig kontroll av avfall och farliga ämnen.

Gränsöverskridande miljörätt omfattar även miljörättsliga utvecklingslinjer, förändringar i rättstänkande och begreppsbildning över statsgränserna samt jämförande studier av miljörättsliga begrepp och synsätt. Kursen berör dessutom olika tematiska rättsfrågor om tvistlösning, internationella institutioner, miljöskydd och globalisering, miljöskydd och handel, transnationella företags miljöansvar, mänskliga rättigheter och deltagarrättigheter i miljösammanhang; samt sanktioner, genomförande och måluppfyllelse.
 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Course Outline (864 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning


  Undervisningen ges inledningsvis huvudsakligen i form av föreläsningar, som därefter kompletteras med ett ökat inslag av seminarier. Inom ramen för kursen skriver studenterna dels en kort promemoria på ca 2 sidor, dels en uppsats.
   

  Examination


  Examination sker genom bedömning av promemorian och uppsatsen, genom närvaro vid seminarier och genom en skriftlig tentamen i slutet av kursen.
   

  Examinator


  Jonas Ebbesson
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   

  • Kingston, Heyvaert & Čavošky, European Environmental Law, 1st edition, Cambridge University Press, 2017, 527 pages
  • Dupuy & Viñuales, International Environmental Law, 2nd edition, Cambridge University Press, 2018, 522 pages

   

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

  Presentationsfilm

  Se en presentationsfilm av kursen

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  tel-a@juridicum.su.se

  Amanuens: 
  Valentina Barrios

  Kursföreståndare: 
  Jonas Ebbesson