Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Gränsöverskridande miljörätt

Kursen Gränsöverskridande miljörätt syftar till att ge fördjupade kunskaper i miljörätt i gränsöverskridande sammanhang. Kursen ges på engelska.


Svenska studenter som är antagna till juristprogrammet och vill läsa denna kurs som valbar specialkurs hänvisas till kurssidan Transboundary Environmental Law JU675A.