Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Internationell straffrätt

Kursen Internationell straffrätt (International Criminal Law) fokuserar på de nationella och internationella aspekterna på staters straffrättsliga jurisdiktion.

straffrätt
Photo: Andrey Popov


Denna kurs ges inom ramen för Magisterprogrammet i folkrätt. Byt till den engelska sidan för att läsa mer om kursen.