Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Folkrätten och den globala ekonomin

Kursen Folkrätten och den globala ekonomin (International Law and the Global Economy) syftar till att förmedla övergripande kunskap om rättsliga principer och mekanismer inom den internationella ekonomiska rätten, med särskild fokus på frihandelsrätt, investeringsrätt och finansieringsrätt.

Stack of coins and globe with graph icons over a blur map background
Photo: Tuahlensa


Denna kurs ges inom ramen för Magisterprogrammet i folkrätt. Byt till den engelska sidan för att läsa mer om kursen.