Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Miljörättsliga metoder, teori och praktik

I kursen Miljörättsliga metoder, teori och praktik (Methods, Theories and Practices in Environmental Law) behandlas på avancerad och fördjupad nivå teoretiska, metodologiska och praktiska frågor om miljörätt.

lawyer judge reading documents at desk in courtroom working on wooden desk background. gavel golden
Photo: Snowing


Denna kurs ges inom ramen för Magisterprogrammet i miljörätt. Byt till den engelska sidan för att läsa mer om kursen.