Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Företag och mänskliga rättigheter

Kursen Företag och mänskliga rättigheter (Business and Human Rights) syftar till att ge en översikt och förståelse för de regelverk som nu växer fram och reglerar företag och mänskliga rättigheter i en globaliserad värld.

Paragraftecken på skrivbord med personer som arbetar i bakgrunden
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Företag och mänskliga rättigheter (Business and Human Rights) utgör en fristående kurs vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Undervisningen sker på engelska.

Kursen syftar till att ge en översikt och förståelse för de regelverk som nu växer fram och reglerar företag och mänskliga rättigheter i en globaliserad värld, samt ge studenterna förmåga att utifrån teoretisk förståelse göra praktiskt inriktade analyser av konkreta situationer. Kursen tar sin utgångspunkt i folkrätten, behandlar de folkrättsliga bindande reglerna på området, framväxten av icke-bindande instrument (soft law) på området, statliga och privata initiativ samt näringslivspraxis.

Ett avsnitt av kursen kommer också att behandla nationella regelverk och relevanta rättsområden såsom skadeståndsrätt, miljörätt, processrätt och avtalsrätt (särskild vikt kommer i detta avsnitt att läggas på bolagsrätt). Studenterna har under vissa delar av kursen möjlighet att välja att fokusera på svensk lagstiftning eller ett annat lands lagstiftning.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning. Aktuell kursplan finns i den högra spalten under rubrik "Kursplan - Juridiskt dokument" (alt. mot slutet av denna sida om du sitter på en mobil enhet).

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Undervisningen ges på engelska.

  Examination

  Examination sker genom aktiv närvaro vid de obligatoriska seminarierna och de praktiska övningarna i enlighet med anvisningarna i kursbeskrivningen, genom muntliga redovisningar och skriftliga uppgifter, samt genom en salstentamen.

  Examinationen sker på engelska.

  Examinator

  Pål Wrange

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Mer information

  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  buhr@juridicum.su.se

  Kursadministratör: 
  Ida Boström

  Kursföreståndare: 
  Pål Wrange