Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Entreprenadrätt

Kursen Entreprenadrätt syftar till att ge fördjupade kunskaper i entreprenadrätt, med hänsyn till den moderna utvecklingen på området.

entreprenadrätt
Foto: Andrey Popov / Mostphotos


Entreprenadrätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för Juristprogrammet och Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


Ämnen som kommer behandlas i undervisningen är bland annat entreprenadrättens framväxt och de entreprenadrättsliga rättskällorna, inklusive utländska och transnationella förhållanden, entreprenadrättens förhållande till allmän kontraktsrätt, risk- och förpliktelseplacering, anbuds- och upphandlingsrättens inverkan på avtalsingående och avtalstolkning, besiktning och egenkontroll, konsultrollen, samt miljö- och hälsorättsliga aspekter.
 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Undervisning


  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Undervisningen är centrerad kring ett förhandlingsspel. Studenterna ska i grupp upprätta inlagor i en tvist samt gemensamt genomföra en huvudförhandling.
   

  Examination


  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna, obligatorisk och aktiv närvaro vid rättegångsspelet inklusive inlämning av inlagor samt genom två stycken diagnostiska övningar (duggor).
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur och kursmaterial (gäller fr.o.m. HT19):

  • Liman m.fl., Entreprenad- och konsulträtt, Svensk Byggtjänst, 9 u, 2016
  • Deli, Robert, Kommersiella entreprenadavtal i praktiken, Svensk Byggtjänst, 2 u, 2017
  • 300 frågor och svar om entreprenadjuridik, Svensk byggtjänst, 2019
  • FIDIC Red Book, 2nd ed, 2017 (utdrag)

  Rekommenderad standardavtalssamling:
  Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn, 3 u, 2018 (”Samlingsvolymen”) 

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  entr@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Klara Åberg

  Kursföreståndare: 
  Jori Munukka