Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Den globala arbetsmarknaden och internationell arbetsrätt

Inom ramen för kursen Den globala arbetsmarknaden och internationell arbetsrätt behandlas på fördjupad nivå de regelverk som styr tillträde och villkor för arbetstagare på den globala arbetsmarknaden. Kursen ges på engelska.


Den globala arbetsmarknaden och internationell arbetsrätt (The global labour market and international labour law) utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tillträde bereds även för studenter som är antagna till institutionens utbytesprogram. Undervisningen sker på engelska.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


Den regionala dimensionen av kursen tar avstamp i EU. Det första blocket behandlar internationell rätt dvs. både internationella konventioner om migration och mänskliga rättigheter och EU-rätt som reglerar de arbetsrättsliga villkor som ska gälla när en arbetstagare arbetar i en annan stat än i hemstaten.

Det andra något mindre blocket behandlar de internationella privaträttsliga regler som aktualiseras vid arbete med internationella inslag. Frågan är vad som avgör vilket lands lag som ska tillämpas på anställningsförhållandet och vilket lands domstol som ska avgöra detta.

Det tredje blocket behandlar de regelverk som styr möjligheten för en arbetstagare att arbeta i ett annat land än hemlandet. Här aktualiseras GATS, EU-rättens fria rörligheter och den nationella migrationsrätten.

I det fjärde blocket integreras de tidigare behandlade regelverken i syfte att undersöka deras sammanlagda effekt och hur olika val påverkar möjligheter att arbeta i ett annat land och villkoren för sådant arbete. Teoretiska modeller med både ekonomisk och sociologisk grund om bl. a. status och medborgarskap ska prövas för att undersöka den sammanlagda effekten av de tillämpliga regelverken.
 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Den globala arbetsmarknaden och internationell arbetsrätt

  Kursbeskrivning (18 Kb)  (eng.)

   

  Undervisning


  Undervisningen sker i form av seminarier. Varje student ska därutöver presentera och försvara sin uppsats samt opponera på en annan students uppsats vid ett slutseminarium. Undervisningen sker på engelska.
   

  Examination


  Examination sker genom aktivt deltagande vid de obligatoriska seminarierna, författandet och presentationen av uppsatsen, genom oppositionen på en annan students uppsats samt en skriftlig tentamen.
   

  Examinator


  Petra Herzfeld Olsson
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.


  Litteraturen är på engelska.
   

  • Cathryn Costello & Mark Freedland (editors) - Migrants at Work Immigration & Vulnerability in Labour law (Oxford University Press 2014)
  • Martin Ruhs - The price of rights - regulating international labour migration (Princeton University Press 2015)
  • Compendium I, Seminar Material (available in digital form, on course website)
  • Compendium Il, Laws and Court Cases

   

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  glmil@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Josephina Bergvall

  Kursföreståndare: 
  Petra Herzfeld Olsson