Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Internationell förmögenhetsrätt

Kursen Internationell förmögenhetsrätt syftar till att förmedla djupgående och praktiskt användbar kunskap om rättsregler och rättsprinciper inom den förmögenhetsrättsliga delen av den internationella privaträtten.

civilrätt A
Foto: Andrey Popov / Mostphotos


Internationell förmögenhetsrätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


Särskilt kommer kursen att behandla vissa av ämnets allmänna frågor, viss svensk och internationell lag och praxis av relevans samt de tre grundläggande EU-förordningarna inom rättsområdet, nämligen de s.k. Bryssel I-, Rom I-, och Rom II-förordningarna.

Kursen syftar inte enbart till att studenterna ska lära sig gällande rätt utan också att de ska anlägga ett kritiskt perspektiv på reglerna samt tillägna sig det slags strategiska tänkande de kommer att behöva kunna som praktiskt verksamma jurister.
 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Internationell förmögenhetsrätt

  Kursbeskrivning (137 Kb)

   

  Undervisning


  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och PM-genomgångar där studenternas promemorior presenteras och diskuteras.
   

  Examination


  Examination sker genom aktivt och förberett deltagande i seminarier, författande och presentation av PM samt deltagande i genomgång av dessa samt genom en skriftlig tentamen (salskrivning).
   

  Examinator


  Erik Sinander
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Internationell förmögenhetsrätt, VT22

  Calster, Geert van, European private international law, 2. ed., Hart Publishing, Oxford, 2021 (finns kostnadsfritt tillgänglig som e-bok vis SUB)

  Seminariematerial VT22, kommer finnas tillgängligt på kurshemsidan till kursstart.

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  ifr@juridicum.su.se  


  Amanuens: 
  Evelina Siska
   

  Kursföreståndare: 
  Erik Sinander