Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Internationell förmögenhetsrätt

Kursen Internationell förmögenhetsrätt syftar till att förmedla djupgående och praktiskt användbar kunskap om rättsregler och rättsprinciper inom den förmögenhetsrättsliga delen av den internationella privaträtten.

Internationell förmögenhetsrätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


Särskilt kommer kursen att behandla vissa av ämnets allmänna frågor, viss svensk och internationell lag och praxis av relevans samt de tre grundläggande EU-förordningarna inom rättsområdet, nämligen de s.k. Bryssel I-, Rom I-, och Rom II-förordningarna.

Kursen syftar inte enbart till att studenterna ska lära sig gällande rätt utan också att de ska anlägga ett kritiskt perspektiv på reglerna samt tillägna sig det slags strategiska tänkande de kommer att behöva kunna som praktiskt verksamma jurister.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (136 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning


  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och PM-genomgångar där studenternas promemorior presenteras och diskuteras.
   

  Examination


  Examination sker genom aktivt och förberett deltagande i seminarier, författande och presentation av PM samt deltagande i genomgång av dessa samt genom en skriftlig tentamen (salskrivning).
   

  Examinator


  Erik Sinander
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Internationell förmögenhetsrätt, VT22

  Calster, Geert van, European private international law, 2. ed., Hart Publishing, Oxford, 2021 (finns kostnadsfritt tillgänglig som e-bok vis SUB)

  Seminariematerial VT22, kommer finnas tillgängligt på kurshemsidan till kursstart.

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

  Presentationsfilm

  Klicka på bilden som ligger överst på denna sida för att se en presentationsfilm av kursen.

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  ifr@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Selma Horgby

  Kursföreståndare: 
  Erik Sinander