Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Medierätt

Kursen Medierätt syftar till att ge en fördjupad helhetsbild av medierätten baserad främst på civilrättslig och offentligrättslig grund, men ger också perspektiv på medierättens straffrättsliga beröringspunkter.

News reporter or TV journalist at press conference, holding microphone and writing notes
Foto: Mihajlo Maricic / Mostphotos


Medierätt ges både som fristående kurs och som specialkurs inom juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.
 

Kursen ger en helhetsbild av medierätten genom att behandla såväl civilrättsliga som offentligrättsliga och straffrättsliga normer och rör sig därmed över traditionella blockgränser inom juristutbildningen. Syftet med kursen är att erbjuda en djupare förståelse för civilrättsliga ensamrättigheter, grundläggande friheter för yttranden och informationsförmedling och för integritetsskydd. Normer för offentligrättslig kontroll över press, radio och television, etableringsrätt och ansvarsförhållanden i massmedier, reklamjuridik samt offentlighet och sekretess utgör också väsentliga inslag i kursen.
 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Medierätt

   

  Undervisning


  Kursen består av en serie med föreläsningar, vilka också innehåller moment av seminariekaraktär som ger underlag för diskussion och konkretion åt specifika frågeställningar. Efter föreläsningsserien hålls rättegångsspel, inför vilka studenterna erhållit olika roller som skall förberedas och sedermera realiseras under speltillfället.
   

  Examination


  Examination sker i form av en skriftlig tentamen som består av två separata delar.
   

  Examinator

   

  Jan Rosén, professor. 

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   

  • Rosén, Jan, "Medie- och upphovsrätt", 2012.
  • Rosén, Jan, "Upphovsrättens avtal", 2006.
  • Axberger, Hans-Gunnar, "Yttrandefrihetsgrundlagarna", 2019.

   

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  medie@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Johan Mörlin

  Kursföreståndare: 
  Jan Rosén