Medierätt, 15 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge dig en fördjupad helhetsbild av medierätten ur civilrättsliga, offentligrättsliga och i viss mån straffrättsliga aspekter. Kursen griper därmed över traditionella blockgränser inom juristutbildningen. Tonvikten läggs på rätten till medieinnehåll och enskildas skydd mot offentliga yttranden i och offentlig kontroll över dagspressen, radio/TV, förlagsbranschen och i elektroniska media.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen