Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Medierätt

Kursen Medierätt syftar till att ge en fördjupad helhetsbild av medierätten baserad främst på civilrättslig och offentligrättslig grund, men ger också perspektiv på medierättens straffrättsliga beröringspunkter.

News reporter or TV journalist at press conference, holding microphone and writing notes
Foto: Mihajlo Maricic / Mostphotos


Medierätt ges både som fristående kurs och som specialkurs inom juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.
 

Kursen ger en helhetsbild av medierätten genom att behandla såväl civilrättsliga som offentligrättsliga och straffrättsliga normer och rör sig därmed över traditionella blockgränser inom juristutbildningen. Syftet med kursen är att erbjuda en djupare förståelse för civilrättsliga ensamrättigheter, grundläggande friheter för yttranden och informationsförmedling och för integritetsskydd. Normer för offentligrättslig kontroll över press, radio och television, etableringsrätt och ansvarsförhållanden i massmedier, reklamjuridik samt offentlighet och sekretess utgör också väsentliga inslag i kursen.
 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Medierätt

   

  Undervisning


  Kursen består av en serie med föreläsningar, vilka också innehåller moment av seminariekaraktär som ger underlag för diskussion och konkretion åt specifika frågeställningar. Efter föreläsningsserien hålls rättegångsspel, inför vilka studenterna erhållit olika roller som skall förberedas och sedermera realiseras under speltillfället.
   

  Examination


  Examination sker i form av en skriftlig tentamen som består av två separata delar.
   

  Examinator

  Frantzeska Papadopoulou Skarp
  Per Jonas Nordell

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema delas med Medierätt JU74AA.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlista Medierätt HT21

  • Nordell, Marknadsrätt; en introduktion, 8 u., 2020
  • Maunsbach, Wennersten, Grundläggande immaterialrätt, 4 u., 2018
  • Warnling Conradsson, Bernitz, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, 6 u., 2019
  • Nils Funcke, Att publicera - Etik och juridik för journalister och publicister, 2 u., 2019
  • Schultz, Det får man inte säga i det här landet! En introduktion till yttrandefrihetens gränser, särskilt på internet – Tillgänglig på Athena
  • Artikelsamling – Tillgänglig på Athena

  Källmaterial: (Obs inget källmaterial trycks upp för HT21) Kursdeltagare ska själva söka fram den lagtext och de rättsfall som ska studeras under kursen.
   

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  medie@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Alva Westher

  Kursföreståndare: 
  Frantzeska Papadopoulou Skarp
  Per Jonas Nordell