Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Inre marknaden – digitala och sociala utmaningar

Kursen Inre marknaden – digitala och sociala utmaningar (The Internal Market – Digital and Social Challenges) är den andra kursen på magisterprogrammet i europeisk ekonomisk rätt. Det är en av flera fördjupningskurser med valbar inriktning.

Internal Market
Photo: LightField / Mostphotos


Denna kurs ges inom ramen för Magisterprogrammet i europeisk ekonomisk rätt. Byt till den engelska sidan för att läsa mer om kursen.

Kursen ges även som valbar specialkurs inom Juristprogrammet.