Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Analytisk kemi, grundkurs

  • 10 hp

Kursen behandlar moderna analytiska tekniker med utgångspunkt i den analytiska kedjan. Områden som tas upp är provtagning, extraktion, upprening, separation, identifiering och kvantifiering.

Analytiska tekniker som behandlas är kromatografi, spektroskopi och våtkemiska analysmetoder.

Kursen behandlar även några av den analytiska kemins tillämpningar inom miljö, livsmedelskemi och läkemedelsanalys.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.