Analytisk kemi, grundkurs, 10 hp

Om kursen

Kursen behandlar moderna analytiska tekniker med utgångspunkt i den analytiska kedjan. Områden som

tas upp är provtagning, extraktion, upprening, separation, identifiering och kvantifiering.

Analytiska tekniker som behandlas är kromatografi, spektroskopi och våtkemiska analysmetoder.

Kursen behandlar även några av den analytiska kemins tillämpningar inom miljö, livsmedelskemi och

läkemedelsanalys.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen