Analytisk kemi, masspektrometri teori, 7,5 hp

Om kursen

Kursen avser att ge en bred och fördjupad kunskap om modern masspektrometrisk analysmetodik. Olika masspektrometriska tekniker jämförs ingående. Tolkning av elektronjonisations-spektra ingår.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen