Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Analytisk kemi, masspektrometri teori

Den här kursen motsvarar den teoretiska delen av Analytisk kemi: Masspektrometri (KA7010). Den ges samtidigt som KA7010 men innehåller inget labb-arbete.

Kursen avser att ge en bred och fördjupad kunskap om modern masspektrometrisk analysmetodik. Olika masspektrometriska tekniker jämförs ingående. Tolkning av elektronjonisations-spektra ingår.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.