Biokemi III- Proteiner från gen till funktion, 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar proteiner ur ett brett perspektiv.

Proteinstruktur och teorier för enzymkatalys behandlas liksom proteintransport, proteinomsättning, reglering

av protein biogenes och signalöverföringsmekanismer; kursen behandlar också genom och proteom samt ger

en introduktion till bioinformatik.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen