Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Avancerade biokemiska metoder

Kursen ger en grundlig genomgång av moderna biokemiska och molekylärbiologiska metoder, samt avbefintliga resurser för att hämta kunskap om dessa metoder.

  • Kontakt

    Kemiska sektionens kansli & studentexpedition