Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kulturgeografi II – kurspaket globalisering och städer

Kurspaketet kan utgöra andra terminen för kandidatexamen inom huvudområdet kulturgeografi.

De båda första kurserna är forskningsnära specialkurser. Den som önskar en annan kombination av specialkurser kan söka till ett annat kurspaket (Kulturgeografi II – kurspaket befolkning och genus, Kulturgeografi II – kurspaket befolkning och migration eller Kulturgeografi II – kurspaket landskap och miljö) eller söka respektive kurs för sig – sök då en specialkurs inför terminsdel A, en specialkurs inför terminsdel B, Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder samt Uppsats i kulturgeografi.