Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kulturgeografi II – kurspaket globalisering och städer

Kurspaketet kan utgöra andra terminen för kandidatexamen inom huvudområdet kulturgeografi. Kurspaketet består av följande kurser:

Urban governance, 7,5 hp

Planeringens utmaningar i det globala syd, 7,5 hp

Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder, 7,5 hp

Uppsats i kulturgeografi, 7,5 hp

De båda första kurserna är forskningsnära specialkurser. Den som önskar en annan kombination av specialkurser kan söka till ett annat kurspaket (Kulturgeografi II – kurspaket befolkning och migration eller Kulturgeografi II – kurspaket globalisering och städer) eller söka respektive kurs separat. Se vidare i kursbeskrivningen på Kulturgeografiska institutionens webbsida om kursen.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.