Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Urban governance

Urban Governance behandlar hur städer styrs och utvecklas i samspel mellan olika aktörer, institutioner och övergripande samhällsprocesser som globalisering, nyliberalisering, individualisering.

Kursen ges fristående och är även en del av Kulturgeografi II – kurspaket globalisering och städer, 30 hp, och valbar inom andra terminen på Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, och inom bland annat Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp, Kandidatprogram i geografi, 180 hp, och Kandidatprogram i global utveckling, 180 hp.

 

 • Kursupplägg

  Kursen ger fördjupade kunskaper om aktuella policy- och forskningsfrågor relaterade till begreppet urban governance utifrån olika forskningsprojekt och teoretiska perspektiv.

  Under kursen problematiseras urban förändring i olika geografiska, politiska, ekonomiska och kulturella kontexter utifrån såväl informell som formell styrning. Kursen behandlar hur platser formas av politik och institutionella system, sociala rörelser och civilsamhället likväl som av näringsliv och ekonomiska processer.

  Undervisning

  Obligatorisk undervisning är föreläsningar, seminarier och övningar.

  Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena.

   

  Förväntade studieresultat

  Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna:

  • problematisera urban governance i olika geografiska, politiska, ekonomiska och kulturella kontexter,
  • identifiera olika nyckelaktörer och institutioner för stadens förändring samt för detta relevanta övergripande samhällsprocesser,
  • analysera hur urbana områden utvecklas utifrån teorier om urban governance genom empiriska exempel,
  • diskutera och kritiskt reflektera kring aktuella policy- och forskningsfrågor inom diskursen om urban governance.

  Examination

  Examination sker genom inlämningsuppgifter och muntlig redovisning vid seminarier och övningar. 

  Examinator

  Flera lärare bedömer och sätter betyg inom kursen. 

  Examinator: Anders Rickegård, Kulturgeografiska institutionen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Studievägledning
  Studentexpedition