Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Urban governance

Kursen behandlar hur städer styrs och utvecklas i samspel mellan olika aktörer, institutioner och övergripande samhällsprocesser som globalisering, nyliberalisering, individualisering. Kursen ger fördjupade kunskaper om aktuella policy- och forskningsfrågor inom diskursen om urban governance utifrån olika forskningsprojekt och teoretiska perspektiv. Under kursen problematiseras urban förändring i olika geografiska, politiska, ekonomiska och kulturella kontexter utifrån såväl informell som formell styrning. Kursen behandlar hur platser formas av politik och institutionella system, sociala rörelser och civilsamhället likväl som av näringsliv och ekonomiska processer.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.