Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kulturgeografi III – kurspaket

Kulturgeografi III – kurspaket, 30 hp, syftar till att träna din förmåga till vetenskapligt arbete i kulturgeografi. Kurspaketet är termin tre på vägen mot en kandidatexamen inom huvudområdet kulturgeografi.

Kurspaketet innehåller examensarbete för kandidatexamen inom huvudområdet kulturgeografi.

De tre kurserna är obligatoriska på femte terminen på Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp. Kurspaketet kan också studeras inom andra program eller fristående.

De kurser som ingår i kurspaketet kan inte sökas var för sig.