Uppdragsprojekt inom kulturgeografi, 15 hp

Om kursen

Projektet görs i nära samarbete med en extern organisation, till exempel en kommun eller en annan organisation inom offentlig sektor, ett företag eller en ideell förening. Projekt genomförs i form av en utredning, omvärldsanalys, utvärdering eller liknande. Resultatet redovisar du i en skriftlig rapport och vid en muntlig presentation för uppdragsgivaren.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen