Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Planeringspraktiker i städer och regioner

Kursen har fokus på samhällsplaneringens praktik i städer och regioner i ett internationellt komparativt perspektiv.

Detta är en kärnkurs för studenter på masterprogrammet i samhällsplanering, 120 hp. Kursen är öppen för studenter på tredje terminen i masterprogrammet i kulturgeografi, 120 hp, och masterprogrammet i globalisering, miljö och social förändring, 120 hp.

 • Kursupplägg

  I kursen sker möten med olika inbjudna aktörer. Agendor för planering, den institutionella strukturen för planering, liksom normativa planeringsbegrepp (exempelvis hållbarhet, flerkärnighet, förtätning, territoriell sammanhållning) och dess tillämpningar kommer att analyseras.

  Även planeringens externa utmaningar och respons på dessa behandlas, ex. klimatförändringar, den ekonomiska utvecklingen, migration och social segregation. De inbjudna planeringsaktörerna berättar och reflekterar över arbete och roller i planeringsprocessen samt hur de tar ställning till ovan nämnda utmaningar, institutionella strukturer och olika målsättningar i planeringen.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

  Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena.

  Förväntade studieresultat

  Efter kursen förväntas du kunna kritiskt granska och analysera planeringspraktiker utifrån olika teoretiska perspektiv och den bild som planerarna ger samt presentera och diskutera planeringspraktiker i städer och regioner i ett komparativt internationellt perspektiv.

  Examination

  Examination sker genom inlämningsuppgifter och hemtentamen.

  Examinator

  Flera lärare bedömer och sätter betyg inom kursen. 

  Examinator: Peter Schmitt, Kulturgeografiska institutionen

 • Kurslitteratur

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Studentexpedition
  Studievägledning