Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Planeringspraktiker i städer och regioner

Syfte och kunskapsmål

Efter kursen förväntas du kunna kritiskt granska och analysera planeringspraktiker utifrån olika teoretiska perspektiv och den bild som planerarna ger samt presentera och diskutera planeringspraktiker i städer och regioner i ett komparativt internationellt perspektiv.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen har fokus på samhällsplaneringens praktik i städer och regioner i ett internationellt komparativt perspektiv delvis genom möten med olika inbjudna aktörer. Agendor för planering, den institutionella strukturen för planering, liksom normativa planeringsbegrepp (exempelvis hållbarhet, flerkärnighet, förtätning, territoriell sammanhållning) och dess tillämpningar kommer att analyseras. Även planeringens externa utmaningar och respons på dessa behandlas, ex. klimatförändringar, den ekonomiska utvecklingen, migration och social segregation. De inbjudna planeringsaktörerna berättar och reflekterar över arbete och roller i planeringsprocessen samt hur de tar ställning till ovan nämnda utmaningar, institutionella strukturer och olika målsättningar i planeringen.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.