Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Planeringspraktiker i städer och regioner

Kursen har fokus på samhällsplaneringens praktik i städer och regioner i ett internationellt komparativt perspektiv.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet! Här finns viktig information för dig som ska börja en kurs (eller fler) höstterminen 2024.

Bild
Foto: Anders Rickegård, Stockholms universitet.

Innan det är dags för terminsstart måste du aktivera ditt universitetskonto och registrera dig. Du bör även bekanta dig med utbildningen genom att titta igenom den första kursens schema och litteraturlista samt besöka kursens sida på lärplattformen Athena, där det kan finnas ytterligare viktig information.

Registrering

Du som är antagen och har tackat ja till utbildningsplatsen på antagning.se är välkommen att registrera dig. För att behålla din plats måste du registrera dig under registreringsperioden 5–18 augusti. Observera att 18 augusti är sista registreringsdag för alla kurser som ges ht 2024. För att kunna webbregistrera dig måste du först aktivera ditt universitetskonto. Det är inte något upprop. Du behöver bara bekräfta ditt utbildningsval genom att registrera dig.

Aktivera ditt universitetskonto
Registrera dig

Behöver du hjälp med att aktivera ditt universitetskonto eller stöter på tekniska problem kan du kontakta IT-supporten via Serviceportalen.

IT-support

Om du har problem att registrera dig så kontakta vår studentexpedition innan sista registreringsdag på studentexpedition@humangeo.su.se. Ange personnummer och vilken utbildning det gäller.

Lärplattform

Logga in på lärplattformen Athena och gå in på sidan för din första kurs. Men först måste du aktivera ditt universitetskonto och registrera dig, se ovan.

Athena

Kursstart och undervisning

Efter registreringen är du välkommen till kursintroduktion. Vid introduktionen träffar du den eller de ansvariga lärarna och alla andra studenter på utbildningen. Du får också information om utbildningens mål, innehåll, form, examination och praktikaliteter, som eventuell gruppindelning. Exakt tid och plats finns i schemat för respektive kurs.

Undervisningen startar direkt vid kursstart.

I kursbeskrivningen finns länkar till litteraturlista och schema. Beskrivningen finns i utbildningskatalogen. På schema.su.se kan du söka fram alla kursscheman.

Utbildningskatalog
Scheman

På kurssidan på lärplattformen Athena kan det finns mer information inför kursstart. Kursanvisning med mera får du i samband med kursintroduktion.

Athena

Villkor för antagning

Är du antagen med villkor måste du visa att du uppfyller kursens behörighetskrav innan du kan registrera dig. Har du frågor så ring 08-16 48 33 eller skriv till studentexpedition@humangeo.su.se.

Reservantagning

Reserver kallas in i turordning om det blir platser lediga. Kallelse skickas med e-post.

Studera med funktionsnedsättning

Behöver du riktat pedagogiskt stöd? Glöm inte att ansöka om stöd i Nais i god tid! Se mer information på su.se/funktionsnedsattning.

Kontaktperson på Kulturgeografiska institutionen är Veronica Hohl, e-post studievagledare@humangeo.su.se, telefon 08-16 48 37.

Mer information och kontakt

Hitta till oss
Ny student
Välkomstaktiviteter för nya studenter
Under utbildningen

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Detta är en kärnkurs för studenter på masterprogrammet i samhällsplanering, 120 hp. Kursen är öppen för studenter på tredje terminen i masterprogrammet i kulturgeografi, 120 hp, och masterprogrammet i globalisering, miljö och social förändring, 120 hp.

 • Kursupplägg

  I kursen sker möten med olika inbjudna aktörer. Agendor för planering, den institutionella strukturen för planering, liksom normativa planeringsbegrepp (exempelvis hållbarhet, flerkärnighet, förtätning, territoriell sammanhållning) och dess tillämpningar kommer att analyseras.

  Även planeringens externa utmaningar och respons på dessa behandlas, ex. klimatförändringar, den ekonomiska utvecklingen, migration och social segregation. De inbjudna planeringsaktörerna berättar och reflekterar över arbete och roller i planeringsprocessen samt hur de tar ställning till ovan nämnda utmaningar, institutionella strukturer och olika målsättningar i planeringen.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

  Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena.

  Förväntade studieresultat

  Efter kursen förväntas du kunna kritiskt granska och analysera planeringspraktiker utifrån olika teoretiska perspektiv och den bild som planerarna ger samt presentera och diskutera planeringspraktiker i städer och regioner i ett komparativt internationellt perspektiv.

  Examination

  Examination sker genom inlämningsuppgifter och hemtentamen.

  Examinator

  Flera lärare bedömer och sätter betyg inom kursen. 

  Examinator: Peter Schmitt, Kulturgeografiska institutionen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Studentexpedition
  Studievägledning