Avancerad metod i kulturgeografi och samhällsplanering, 15 hp