Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Rum och samhälle – kulturgeografisk teori

Kursen behandlar olika geografiska synsätt och forskningsområden. Kursen syftar till att ge en överblick över perspektiv från olika tidsperioder men har sin betoning på mer samtida teorier.

Kursen kräver en kandidatexamen med 90 hp i geografi, kulturgeografi eller samhällsplanering. Alternativt antagen till masterprogram i kulturgeografi, samhällsplanering eller samhällsvetenskapliga miljöstudier. Engelska 6.

 

 • Kursupplägg

  Denna kurs har följande, separata graderade delar: Perspektiv, begrepp och forskningsområden inom kulturgeografi, 9 hp Metoder i kulturgeografi, 6 hp.

  Undervisning

  Obligatorisk undervisning är introduktion, föreläsningar, seminarier, övning och handledning.

  Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena.

   

  Förväntade studieresultat

  Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna:

  • Beskriva och reflektera över kulturgeografi som akademisk disciplin i termer av perspektiv och teorier; forskningsområden och begrepp
  • Beskriva och reflektera över forskningstexter i kulturgeografi

  Examination

  Examination sker genom skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter. 

  Examinator

  Flera lärare bedömer och sätter betyg inom kursen. 

  Examinator: Karen Haandrikman, Kulturgeografiska institutionen

 • Kurslitteratur

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Studievägledning
  Studentexpedition