Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Signaltransduktion - från mask till människa

Kursen behandlar olika signaltransduktionsvägar i cellen. Särskild tonvikt läggs på signaltransduktion i centrala och perifera nervsystemet, receptorkinetik och peptidreceptorsignalering.

Kursen ges enbart på engelska, och du kan läsa mer på den engelska kurssidan.

  • Kontakt

    Kemiska sektionens kansli & studentexpedition