Signaltransduktion - från mask till människa, 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar olika signaltransduktionsvägar i cellen. Särskild tonvikt läggs på signaltransduktion i centrala och perifera nervsystemet, receptorkinetik och peptidreceptorsignalering. Koppling mellan immunsystem och nervsystem, samt toxiners, farmakas och olika sjukdomars påverkan på signaltransduktion, minne och inlärning behandlas. Slutligen berörs metodik för studier av signalering i cellen och evertebrata, vertebrata och in vitro modellsystem.

Kursen är användbar för fortsatta studier inom biologi eller kemi (neurokemi och biokemi) eller arbete inom t ex läkemedelsindustri.

Kursen består av föreläsningar, journal club övningar och ett självständigt teoretiskt arbete som löper under hela kursen. Närvaro på övningar och projektarbetet är obligatorisk.

Kurslitteraturen består av boken Signal Transduction (Eds. BD Gomperts, IM Kramer, PER Tatham), Elsevier Academic Press, samt föreläsningsmaterial (power points) och vetenskapliga artiklar.

Kursen ges på engelska

För mer information: Anna-Lena Ström, kursansvarig

Omfattning: 9 veckors heltidsstudier.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen