Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Neuronala kretsar; neurokemi och nätverksprinciper

Kursen behandlar principerna för neuronala nätverk: hur neuroner kan klassificeras, de mekanismer medvilka olika neuroner kan anslutas i kretsar och hur detta påverkar membranegenskaperna och beteendet hosden enskilda nervcellen.

Kursen ges enbart på engelska, och du kan läsa mer på den engelska kurssidan, genom att klicka på den lilla jordgloben till höger.