Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Grekiska - Epik och lyrik

Denna kurs breddar och fördjupar dina kunskaper i antik grekisk litteratur genom läsning av centrala verk från den klassiska och efterklassiska perioden, t.ex. Homeros, Hesiodos, Apollonios Rhodios, Theokritos eller ur den rika skatten av epigramdiktning. En längre eller två kortare vetenskapliga artiklar om någon självvald aspekt av grekisk epik eller lyrik redovisas i form av ett muntligt eller skriftligt referat.