Grekisk tragedi och komedi i översättning, 7,5 hp

Om kursen

De antika grekiska dramerna är de äldsta bevarade teaterpjäserna i den västerländska kulturen. De behandlar eviga frågor om människan, hennes liv och hennes roll i samhället. De är därför ofta spelade. På kursen läses ingående på svenska tragedier av Aischylos, Sofokles och Euripides samt komedier av Aristofanes. Kursen lämpar sig för alla som intresserar sig för litteratur, teater och den antika kulturen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen