Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Bibelgrekiska I

Bibelgrekiska I är en kvartsfartskurs á 7,5 hp som ges under vårterminen. Undervisningen sker en gång per vecka. Målet är att lära ut de språkliga grunderna för att du ska kunna börja läsa evangelierna på egen hand.
Bibelgrekiska är en benämning på den variant av grekiska som Nya testamentet skrevs på. Den skiljer sig i vissa avseenden från den attiska grekiskan som Platon och andra klassiska författare skrev på men utgör en god ingång till den äldre dialekten. Kurserna är lämpliga för studenter som intresserar sig för den tidiga kristendomen, den hellenistiska tiden och den senare grekisk-romerska kulturen. En uppföljande kurs – Bibelgrekiska II (KSANG2 7,5 hp) – ges under höstterminen och bygger på samt utvecklar de grundläggande språkkunskaperna och ger dessutom behörighet till fortsatta studier inom klassisk antik grekiska (Grekiska I,2 KSA012) där man bl a läser Platon.
Med utgångspunkt från en nybörjarbok och en grammatik studeras grekiskans morfologi, det viktigaste av syntaxen och ett grundläggande ordförråd för att kunna läsa evangelierna enligt Matteus, Markus, Lukas och Johannes.

Kursen ger behörighet till Bibelgrekiska II.

Harleian 5538, folio 174 - Wikimedia Commons
Harleian 5538, folio 174 - Wikimedia Commons
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kopierat material, kompendier, artiklar, kortare textutdrag, övningsmaterial, m.m. kan tillkomma. All sådan kurslitteratur läggs ut på lärplattformen Athena, delas ut av läraren eller finns tillgänglig på Internet. För mer detaljerad information se aktuell kursbeskrivning.

  • Blomqvist, J. och P.O. Jastrup, Grekisk/graesk grammatik, 2a uppl. (Köpenhamn: 1998 el. senare)
  • Nestle-Aland, Greek-English New Testament, Deutsche Bibelgesellschaft 11.e uppl. 2008 (det går också använda tidigare upplagor)
 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt