Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Bibelgrekiska I

Stockholms universitets nybörjarkurs i bibelgrekiska ger dig möjlighet att närmare stifta bekantskap med några av den västerländska kulturens allra viktigaste texter. Bibelgrekiska är det språk som Nya testamentet skrevs på. Kursen är lämplig för studenter som intresserar sig för Bibeltexterna och den senare grekisk-romerska kulturen.

Terminsstart sommar 2023

På kursen ”Bibelgrekiska 1”, som är en ren nybörjarkurs och på 7,5 högskolepoäng, lär du dig de språkliga grunderna för att kunna börja läsa evangelierna på egen hand. Kursen ges på halvfart under sommaren på dagtid och som onlinekurs. Kursen ger grundläggande kännedom om evangelierna via koinégrekiskan. Koiné är den gemensamma dialekten i den efterklassiska grekiska språkgemenskapen och det språk som bland annat Nya testamentet skrevs på. Koiné-dialekten skiljer sig från den attiska grekiskan som Platon och andra klassiska författare skrev på, men utgör en god ingång till den äldre dialekten. Kursen är även lämplig för fortsatta studier inom den klassiska grekiskan eller inom andra ämnesområden som är betjänta av elementära kunskaper i grekiska.

Med utgångspunkt från en nybörjarbok och grammatik studeras grekiskans morfologi, det viktigaste av syntaxen och ett grundläggande ordförråd för att kunna läsa evangelierna enligt Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Elementära språkhistoriska och filologiska kunskaper förmedlas också. Efter att ha avslutat kursen kommer du att kunna läsa antik grekisk skrift enligt gängse praxis i moderna utgåvor, behärska den grundläggande grammatiken, de vanligaste orden i evangelierna och översätta enkla meningar från dem utan hjälpmedel. Därutöver kommer du att kunna översätta något svårare meningar från evangelierna med hjälp av en ordlista.

Kursen ”Bibelgrekiska 1” kräver inga andra förkunskaper än de allmänna som gäller för studier på universitetsnivå, samt Engelska B/ Engelska 6. Du kan uppfylla grundläggande behörighet på olika sätt, men det vanligaste är en avslutad utbildning på gymnasienivå. Mer information om vad som gäller för just dig, utifrån vad du har studerat tidigare, finns på antagning.se. Undervisningsformen är distans online, vilket innebär att alla studenter deltar samtidigt genom Zoom på lektionerna.

En uppföljande kurs – Bibelgrekiska II (KSANG2 7,5 hp) – ges under höstterminen och bygger på samt utvecklar de grundläggande språkkunskaperna och ger dessutom behörighet till fortsatta studier inom klassisk antik grekiska (Grekiska I,2 KSA012) där man bl.a. läser Platon.

Välkommen!

Harleian 5538, folio 174 - Wikimedia Commons
Harleian 5538, folio 174 - Wikimedia Commons
 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i SISU på SU:s webb. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilken lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema”. Information om Litteraturlistor hittar du under rubriken ”Kurslitteratur”. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Du förbereder dig inför varje föreläsning genom att läsa relevanta delar ur kurslitteraturen. Material, i form av övningsuppgifter eller lärarpresentationer, läggs kontinuerligt upp på vår läroplattform Athena. Där finns även detaljerad information om kursens genomförande och tydliga läsanvisningar.

  Examination

  Kursen examineras genom salstentamen online.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Sommarterminen 2021

  Kopierat material, kompendier, artiklar, kortare textutdrag, övningsmaterial, m.m. kan tillkomma. All sådan kurslitteratur läggs ut på Athena, delas ut av läraren eller finns tillgänglig på Internet. För mer detaljerad information se aktuell kursbeskrivning.

  Blomqvist, J. och P.O. Jastrup, Grekisk/graesk grammatik, 2a uppl. (Köpenhamn: 1998 el. senare) kan beställas genom t ex Adlibris: http://www.adlibris.com/se/bok/grekiskgrask-grammatik-9788750039075.

  Nestle-Aland, Greek-English New Testament, Deutsche Bibelgesellschaft 11.e uppl. 2008 (det går också använda tidigare upplagoreller utgåvor bara med den grekiska texten): det är en standardbok som kan införskaffas genom Adlibris och många andra boklådor och försäljare.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt