Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Bibelgrekiska II

 • 7,5 hp

Kursen bygger vidare på Bibelgrekiska I och avser att ge ökad kunskap om grekiskans morfologi, syntax och ordförråd. En grundläggande förståelse av det klassiska grekiska språkets syntax samt viss färdighet i interpretation av nytestamentliga texter förvärvas. I kursen studeras även de viktigaste morfologiska och grammatiska skillnaderna mellan koiné och den klassiska attiskan för att göra studenterna behöriga för fortsatta studier i klassisk grekiska (Grekiska I,2).

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
  • Blomqvist, J. och P.O. Jastrup, Grekisk/graesk grammatik, 2a uppl. (Köpenhamn: 1998 el. senare)
  • Nestle-Aland, Greek-English New Testament, Deutsche Bibelgesellschaft 11.e uppl. 2008 (det går också använda tidigare upplagor)

  Kopierat material, kompendier, artiklar, kortare textutdrag, övningsmaterial, m.m. kan tillkomma. All sådan kurslitteratur läggs ut på lärplattformen Athena, delas ut av läraren eller finns tillgänglig på Internet. För mer detaljerad information se aktuell kursbeskrivning.

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt