Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Medeltida europeisk litteratur

Lär känna den europeiska medeltiden genom att läsa dess litteratur! I den här helt nya kursen åsidosätter vi såväl moderna som medeltida nations- och språkgränser för att studera några teman och traditioner i den medeltida litteraturen. Vilken roll spelade Kung Artur? Vad skrev kvinnor om?

OBS. KURSEN GES PÅ KVÄLLSTID VIA ZOOM!

Kursen behandlar medeltida europeisk litteratur. Den innehåller en inledande orientering om litteraturens utveckling i det medeltida Europa, med avstamp i dess grund i den antika latinska och grekiska litteraturen. Kursen ger fördjupade kunskaper i den roll som hov, kloster och universitet har spelat som kulturmiljöer för litteraturskapande och litteraturförmedling. Litteraturen studeras ur ett pan-europeiskt perspektiv där nationella och språkliga gränser åsidosätts till förmån för studium av gemensamma berättelser och traditioner. I kursen ingår läsning (i översättning till svenska eller engelska) av ett flertal medeltida verk skrivna på latin, bysantinsk grekiska och på folkspråken i de franska, tyska, spanska, italienska, engelska och nordiska områdena.

Flore und Blanscheflur
Flore und Blanscheflur, Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 362