Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Medeltida europeisk litteratur

  • 7,5 hp

Kursen behandlar medeltida europeisk litteratur. Den innehåller en inledande orientering om litteraturens utveckling i det medeltida Europa, med avstamp i dess grund i den antika latinska och grekiska litteraturen. Kursen ger fördjupade kunskaper i den roll som hov, kloster och universitet har spelat som kulturmiljöer för litteraturskapande och litteraturförmedling. Litteraturen studeras ur ett pan-europeiskt perspektiv där nationella och språkliga gränser åsidosätts till förmån för studium av gemensamma berättelser och traditioner. I kursen ingår läsning (i översättning till svenska eller engelska) av ett flertal medeltida verk skrivna på latin, bysantinsk grekiska och på folkspråken i de franska, tyska, spanska, italienska, engelska och nordiska områdena.