Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Fysikalisk och oorganisk kemi

Kursen behandlar centrala delar av fysikalisk och oorganisk kemi.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Inom fysikalisk kemi behandlas spektroskopi och grundläggande kvantmekanik. Teorier för atom och molekylstruktur baserad på grundläggande kvantmekaniska teorier för atomers och molekylers uppbyggnad introduceras. Kursen behandlar även termodynamik och kinetik med tillämpning på bland annat vätskor, lösningar, fasjämvikter samt elektrokemi.

Inom oorganisk kemi behandlas grundläggande begrepp såsom molekylers och kristallers bindningsförhållanden och hur dessa påverkar kemiska föreningars egenskaper, samt beskrivningar av hur egenskaper hos ett grundämne och dess föreningar varierar med elektronstruktur och ämnets placering i det periodiska systemet.

 • Kursupplägg

  Kursen består av följande delar: 

  Del 1, Fysikalisk kemi teori, 5 hp
  Del 2, Oorganisk kemi teori, 5 hp
  Del 3, Laborationer, 5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar samt laborationer.

  Deltagande i laborationer och därmed integrerad gruppundervisning är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i vissa obligatoriska delar.

  Examination

  Kunskapskontroll sker för del 1 och 2 genom skriftliga prov, för del 3 genom skriftliga laborationsredogörelser.

  Examinator

  Lars Eriksson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Pearson: Catherine Housecroft, Inorganic Chemistry, 5th ed. (ISBN: 9781 2921 3414 7)

  Wiley: Donald W. Rogers, Concise Physical Chemistry, 2011 (elektronisk resurs tillgänglig via universitetsbiblioteket)

  Nuffield Advanced Science: Book of Data. (ISBN: 9780 5823 5448 7)

  Övrigt lokalt producerat, utdelat material som kompendier samt artiklar och delar av böcker som studenterna själva laddar ner ifrån Stockholms universitetsbibliotek.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig och examinator HT
  Kemiska sektionens kansli & studentexpedition