Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fysikalisk och oorganisk kemi

Kursen behandlar centrala delar av fysikalisk och oorganisk kemi.

Inom fysikalisk kemi behandlas spektroskopi och grundläggande kvantmekanik. Teorier för atom och molekylstruktur baserad på grundläggande kvantmekaniska teorier för atomers och molekylers uppbyggnad introduceras. Kursen behandlar även termodynamik och kinetik med tillämpning på bland annat vätskor, lösningar, fasjämvikter samt elektrokemi.

Inom oorganisk kemi behandlas grundläggande begrepp såsom molekylers och kristallers bindningsförhållanden och hur dessa påverkar kemiska föreningars egenskaper, samt beskrivningar av hur egenskaper hos ett grundämne och dess föreningar varierar med elektronstruktur och ämnets placering i det periodiska systemet.

 • Kursupplägg

  Kursen består av följande delar: 

  Del 1, Fysikalisk kemi teori, 5 hp
  Del 2, Oorganisk kemi teori, 5 hp
  Del 3, Laborationer, 5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar samt laborationer.

  Deltagande i laborationer och därmed integrerad gruppundervisning är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i vissa obligatoriska delar.

  Examination

  Kunskapskontroll sker för del 1 och 2 genom skriftliga prov, för del 3 genom skriftliga laborationsredogörelser.

  Examinator

  Lars Eriksson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Pearson: Catherine Housecroft, Inorganic Chemistry, 5th ed. (ISBN: 9781 2921 3414 7)

  Wiley: Donald W. Rogers, Concise Physical Chemistry, 2011 (elektronisk resurs tillgänglig via universitetsbiblioteket)

  Nuffield Advanced Science: Book of Data. (ISBN: 9780 5823 5448 7)

  Övrigt lokalt producerat, utdelat material som kompendier samt artiklar och delar av böcker som studenterna själva laddar ner ifrån Stockholms universitetsbibliotek.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig och examinator HT
  Kemiska sektionens kansli & studentexpedition