Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fysikalisk och oorganisk kemi

Kursen behandlar centrala delar av fysikalisk och oorganisk kemi.

Inom fysikalisk kemi behandlas spektroskopi och grundläggande kvantmekanik. Teorier för atom och molekylstruktur baserad på grundläggande kvantmekaniska teorier för atomers och molekylers uppbyggnad introduceras. Kursen behandlar även termodynamik och kinetik med tillämpning på bland annat vätskor, lösningar, fasjämvikter samt elektrokemi.

Inom oorganisk kemi behandlas grundläggande begrepp såsom molekylers och kristallers bindningsförhållanden och hur dessa påverkar kemiska föreningars egenskaper, samt beskrivningar av hur egenskaper hos ett grundämne och dess föreningar varierar med elektronstruktur och ämnets placering i det periodiska systemet.

 • Kursupplägg

  Kursen består av följande delar: 

  Del 1, Fysikalisk kemi teori, 5 hp
  Del 2, Oorganisk kemi teori, 5 hp
  Del 3, Laborationer, 5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar samt laborationer.

  Deltagande i laborationer och därmed integrerad gruppundervisning är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i vissa obligatoriska delar.

  Examination

  Kunskapskontroll sker för del 1 och 2 genom skriftliga prov, för del 3 genom skriftliga laborationsredogörelser.

  Examinator

  Lars Eriksson (Lars.eriksson@mmk.su.se)

 • Kontakt

  Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition

  Hemsida: www.kemi.su.se

  E-mail: kemi@su.se