Fysikalisk och oorganisk kemi, 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar centrala delar av fysikalisk och oorganisk kemi.

Inom fysikalisk kemi behandlas spektroskopi och grundläggande kvantmekanik. Teorier för atom och

molekylstruktur baserad på grundläggande kvantmekaniska teorier för atomers och molekylers uppbyggnad

introduceras. Kursen behandlar även termodynamik och kinetik med tillämpning på bland annat vätskor,

lösningar, fasjämvikter samt elektrokemi.

Inom oorganisk kemi behandlas grundläggande begrepp såsom molekylers och kristallers

bindningsförhållanden och hur dessa påverkar kemiska föreningars egenskaper, samt beskrivningar av hur

egenskaper hos ett grundämne och dess föreningar varierar med elektronstruktur och ämnets placering i det

periodiska systemet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen