Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kemisk bindning

För att förstå kemiska processer måste man också förstå hur kemiska bindningar fungerar. Det kommer du att lära dig under denna kurs.

Kursen ger en översikt över de grundläggande växelverkningar i kemiska system (intermolekylära krafter, intermolekylära bindningstyper) och utvecklar sedan molekylorbitalteori som universellt kvantmekaniskt verktyg för att beskriva kemisk bindning i polyatomära molekyler, kluster och fasta ämnen. Kursen behandlar även vibrations- och elektronspektroskopi som är experimentella metoder för att ”observera” kemisk bindning. 

 • Kursupplägg

  Under teorikursen kommer du att lära dig om följande:

  • Redogöra för modeller och begrepp som används för beskrivning av kemisk bindning.
  • Belysa begreppet kemisk bindning i ett stort antal system med hjälp av molekylorbitalteori.
  • Tillämpa gruppteorin på olika kemiska problem t.ex spektroskopi och kvalitativ konstruktion av molekylorbitaler.

  Under labbkursen berörs följande

  • Analysera vibrations- och elektronspektra och koppla dessa till molekylers struktur och egenskaper.
  • Kunna redogöra för och tillämpa kvantkemiska beräkningsmetoder 

  Delkurser

  Kursen består av två delar:

  • Teori (4 hp)
  • Laborationer (2 hp)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning, räkneövningar samt laborationer.

  Alla labbar och därtill hörande moment är obligatoriska.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig tentamina samt skriftliga labbrapporter.

  Examinator

  Lasse Eriksson
  lars.eriksson@mmk.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig och examinator HT
  Kemiska sektionens kansli & studentexpedition