Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kemisk bindning

För att förstå kemiska processer måste man också förstå hur kemiska bindningar fungerar. Det kommer du att lära dig under denna kurs.

Kursen ger en översikt över de grundläggande växelverkningar i kemiska system (intermolekylära krafter, intermolekylära bindningstyper) och utvecklar sedan molekylorbitalteori som universellt kvantmekaniskt verktyg för att beskriva kemisk bindning i polyatomära molekyler, kluster och fasta ämnen. Kursen behandlar även vibrations- och elektronspektroskopi som är experimentella metoder för att ”observera” kemisk bindning. 

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.