Strukturanalys med diffraktion, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs ger dig teoretiska och praktiska kunskaper inom strukturbestämning av kristaller med hjälp av röntgendiffraktion. Kursen kommer också att ge en introduktion till användning av kristallografiska databaser och behandling av data som resulterar i exakta atomstrukturer. Kursen omfattar både oorganiska och organiska kristallstrukturer. En kort introduktion ges också till andra metoder för strukturanalys, såsom neutronpulver- och elektrondiffraktion.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen