Go to this page on our english site

Strukturanalys med diffraktion

  • 7,5 hp

Denna kurs ger dig teoretiska och praktiska kunskaper inom strukturbestämning av kristaller med hjälp av röntgendiffraktion. Kursen kommer också att ge en introduktion till användning av kristallografiska databaser och behandling av data som resulterar i exakta atomstrukturer. Kursen omfattar både oorganiska och organiska kristallstrukturer. En kort introduktion ges också till andra metoder för strukturanalys, såsom neutronpulver- och elektrondiffraktion.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen