Pulverdiffraktion med röntgenstrålning och neutroner inom materialkemi, 7,5 hp