Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Latinamerikastudier, Praktik/Fältarbete

Studenten tillägnar sig genom praktik / fältarbete kunskaper inom samhällsvetenskap eller humaniora eller om Latinamerikas kultur och samhälle som examineras skriftligt i form av en rapport eller uppsats. Praktiken kan ske utomlands eller i Sverige vid organisationer och institutioner med anknytning till Latinamerika. Handledaren utses av institutionen och en preliminär praktikplan / fältarbetsplan upprättas mellan handledaren och studenten. Planen liksom praktikplatsen ska godkännas av kursansvarig lärare innan praktiken / fältarbetet påbörjas. Syftet med praktiken / fältarbetet är att öka studentens anställningsbarhet.