Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ojämlikheter, genus och makt i Latinamerika

Latinamerika har beskrivits som en machistisk region, samtidigt, är det en av de regioner i världen där feminismen har en stark framtoning, med aborträtten och feministisk utrikespolitik som framträdande frågor. Kursen fokuserar också på frågor om inkomstfördelning

Medellín, Colombia
Photo: Milo Miloezger (Unsplash)

Terminsstart sommar 2023

Kursen ger en introduktion till hur ojämlikheter i Latinamerika och Karibien växt fram, och spårar kontinuitet och förändring i relationerna mellan genus, sexualitet, klass, etnicitet och 'ras'. Dessa maktrelationer studeras
mot bakgrund av historiskt slaveri och utvecklingen av nationen. Delkursen tar även upp hur politiska rörelser i regionen har tagit sig an frågor om makt, ojämlikhet och förändring, samt de utmaningar som Latinamerika idag står inför i fråga om upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i SISU på SU:s webb. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema” . Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”.

  Undervisning

  Föreläsningar och seminarier. Obligatorisk närvaro tillämpas på vissa moment. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Undervisningsspråk: engelska.

  Undervisningen sker på campus eller på distans enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen. Distans innebär i det här fallet nätbaserad distansundervisning med lektioner i realtid. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Examineras genom en hemtentamen samt muntliga och skriftliga redovisningar. Examination sker på engelska om inte annat medges av examinator.
  Om student har ett intyg med rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.

  Examinator

  Andrés Rivarola Puntigliano

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Mer information

  Learning and collaboration platform: Athena

 • Möt oss

  Möt våra lärare

  Andrés Rivarola Puntigliano

 • Kontakt

  Studentexpedition - latinamerikastudier & portugisiska
  Studievägledare latinamerikastudier
  Studierektor Latinamerikastudier