Ojämlikheter, genus och makt i Latinamerika, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion till hur ojämlikheter i Latinamerika och Karibien växt fram, och spårar

kontinuitet och förändring i relationerna mellan genus, sexualitet, klass, etnicitet och 'ras'. Dessa

maktrelationer studeras mot bakgrund av historiskt slaveri och utvecklingen av nationen. Delkursen tar även upp hur politiska rörelser i regionen har tagit sig an frågor om makt, ojämlikhet och förändring, samt de utmaningar som Latinamerika idag står inför i fråga om upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen