Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Globalisering och nya strategier för ekonomisk utveckling

Kursen fokuserar på viktigare ekonomiska och sociala frågor i Latinamerika under 1990-talet. De neo-liberala paradigmen analyseras i relation till globalisering, fattigdom, urbanisering, ojämlikhet och förändringar i försörjningsstrukturen. Nya utmaningar och idéer i fråga om kontinentens möjligheter och utmaningar diskuteras.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.