Globalisering och nya strategier för ekonomisk utveckling, 7,5 hp

Om kursen

Kursen fokuserar på viktigare ekonomiska och sociala frågor i Latinamerika under 1990-talet. De neo-liberala paradigmen analyseras i relation till globalisering, fattigdom, urbanisering, ojämlikhet och förändringar i försörjningsstrukturen. Nya utmaningar och idéer i fråga om kontinentens möjligheter och utmaningar diskuteras.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen