Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språk och interkulturell kommunikation

  • 7,5 hp

Kursen ger en grundläggande orientering om sambandet mellan mänskliga språk och deras kulturella kontexter. Förutom att ge en vetenskapshistorisk översikt över studiet av språks förhållande till kultur, identitet och tänkande (framförallt inom lingvistisk och antropologisk forskning), språkrelativism kontra språkuniversalism, exemplifieras och diskuteras ett antal språkliga och kulturella fenomen (t ex intersubjektivitet, genus och släktskap) ur ett samtida tvärspråkligt och tvärvetenskapligt perspektiv. Kursen belyser behovet av mer och bättre data från hotade språksamhällen med en ur europeiskt perspektiv mycket annorlunda social och kulturell kontext.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.