Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Språk och interkulturell kommunikation

Sambandet mellan språk och kulturella kontexter står i fokus på denna kurs i lingvistik.

Kursen ger en grundläggande orientering om sambandet mellan mänskliga språk och deras kulturella kontexter. Du får en vetenskapshistorisk översikt till språkstudiets förhållande till kultur, identitet och tänkande inom lingvistisk och antropologisk forskning. Språkliga och kulturella fenomen, som intersubjektivitet, genus och släktskap, exemplifieras och diskuteras under kursen. Vidare belyses behovet av mer och bättre data från hotade språksamhällen med en ur europeiskt perspektiv mycket annorlunda social och kulturell kontext.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Henrik Liljegren

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studentexpedition

  exp@ling.su.se

  Studievägledare

  Se institutionens hemsida
  Kontaktuppgifter för studentärenden