Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Etik i språkvetenskapligt arbete

Kursen behandlar etiska frågeställningar och kulturella hänsyn som är relevanta vid språkvetenskapliga undersökningar.

Kursen vänder sig till dig som studerat språk eller lingvistik och som vill lära dig mer om etiska aspekter på språkvetenskapligt arbete. På kursen diskuterar vi etiska frågeställningar och kulturella hänsyn som blir relevanta vid språkvetenskapliga undersökning där människor involveras. Vi tar upp aspekter på samarbete och samverkan med minoritetsspråksgrupper och lokala språkkonsulter liksom etiska normer och överväganden i samband med andra typer av språkvetenskapliga studier. Samtycke, immaterialrätt/intellektuell egendomsrätt (IPR) och etisk datahantering är några av de områden som berörs och problematiseras.

Kursen är särskilt lämplig som förberedelse inför fältstudier ocn insamling av primärdata, till exempel inom ramen för ett examensarbete.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig rapport.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studierektor, grundnivå