Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk

Hur skiljer sig tecknade språk från talade språk? Den här kursen ger en språkvetenskaplig introduktion till teckenspråkets gestuella-visuella värld.

Kursen ger en introduktion till språk och kommunikation och till hur tecknade språk skiljer sig från talade språk med avseende på teckenspråkets gestuella-visuella modalitet. Från ett teoretiskt perspektiv introduceras teckenspråkets simultana karaktär och spatiala dimension. Kursen introducerar också grundläggande språkvetenskapliga begrepp och ger en översiktlig beskrivning av det svenska teckenspråkets struktur och grammatik.

Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk, 5 hp ges för närvarande bara som delkurs inom Teckenspråk som nybörjarspråk I, 30 hp (LIT400) och  Teckenspråk i teori och praktik I, 30 hp (LITK10). Den kan därmed inte läsas som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Undervisning sker i form av föreläsningar. 

  Examination

  Kursen examineras genom en salstentamen. 

  Examinator

  Ingela Holmström

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Fler kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida:

  Institutionen för lingvistik

  Studentexpedition
  Studierektor, teckenspråk