Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk

Hur skiljer sig tecknade språk från talade språk? Den här kursen ger en språkvetenskaplig introduktion till teckenspråkets gestuella-visuella värld.

Kursen ger en introduktion till språk och kommunikation och till hur tecknade språk skiljer sig från talade språk med avseende på teckenspråkets gestuella-visuella modalitet. Från ett teoretiskt perspektiv introduceras teckenspråkets simultana karaktär och spatiala dimension. Kursen introducerar också grundläggande språkvetenskapliga begrepp och ger en översiktlig beskrivning av det svenska teckenspråkets struktur och grammatik.

Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk, 5 hp ges för närvarande bara som delkurs inom Teckenspråk som nybörjarspråk I, 30 hp (LIT400) och  Teckenspråk i teori och praktik I, 30 hp (LITK10). Den kan därmed inte läsas som fristående kurs.