Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Litteraturvetenskap I

Litteraturvetenskap I är en språngbräda in i en värld av texter, historier och tankar, både från svunna tider och från vår egen samtid.

Under terminen får du möjlighet att läsa många klassiker och följa litteraturens utveckling från antiken till modern tid. De litteraturhistoriska studierna kombineras med olika analysmetoder och perspektiv.

Du kan läsa Litteraturvetenskap I på helfart/dagtid eller halvfart/kvällstid.

 • Kursupplägg

  Litteraturvetenskap I behandlar centrala litteraturvetenskapliga begrepp och frågeställningar och ger en fördjupad litteraturhistorisk och litteraturvetenskaplig kompetens. Kursen omfattar 30 högskolepoäng, fördelade på 4 delkurser om vardera 7,5 hp.

  Delkurser

  1. Att analysera och tolka litterär text, 7,5 hp

  Kursen behandlar litteraturvetenskapens mål och syften, det litterära textbegreppet och grundläggande litteraturvetenskapliga termer för analys och tolkning.

  2. Litteraturens historia I. Från antiken till 1600, 7,5 hp

  Kursen behandlar huvudsakligen den västerländska litteraturens historia från antiken till 1600, med särskilt fokus på textanalys och historisk kontextualisering. Inom kursen tillämpas grundläggande litteraturvetenskapliga termer och perspektiv på historiska texter. De litterära texterna diskuteras främst utifrån författaren, läsaren, mediet, språket och den historiska kontexten.

  3. Litteraturens historia II. Från 1600 till 1870, 7,5 hp

  Kursen behandlar huvudsakligen den västerländska litteraturens historia från 1600 till 1870, med särskilt fokus på textanalys och historisk kontextualisering. Inom kursen tillämpas grundläggande litteraturvetenskapliga termer och perspektiv på historiska texter. De litterära texterna diskuteras främst utifrån författaren, läsaren, mediet, språket och den historiska kontexten.

  4. Litteraturens historia III. Från 1870 till i dag, 7,5 hp

  Kursen behandlar huvudsakligen den västerländska litteraturens historia från 1870 till i dag, med särskilt fokus på textanalys och historisk kontextualisering. Inom kursen fördjupas de teoretiska perspektiven och tillämpningen av litteraturvetenskaplig terminologi, med fokus på författaren, läsaren, mediet, språket och den historiska kontexten.

  Undervisning

  Undervisning ges i form av storföreläsningar och seminarier. Därutöver tillkommer grupparbeten och självstudier. Föreläsningar och seminarier är obligatoriska inslag i kursen.

  Examination

  Examination sker genom hemtentamen och salstentamen.

  Examinator

  Vårterminen 2023

  Delkurs I:
  Krzysztof Bak, professor
  Per Anders Wiktorsson, universitetslektor

  Delkurs II:
  Johan Lundberg, universitetslektor
  Jan Holmgaard, universitetslektor
  Per Anders Wiktorsson, universitetslektor

  Delkurs III:
  Ingemar Haag, universitetslektor
  Elina Druker, professor

  Medrättande lärare:
  Sofia Warkander Nilsson, doktorand

  Delkurs IV:
  Frida Beckman, professor
  Elina Druker, professor

  Medrättande lärare:
  Maria Trejling, doktorand

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Att plugga litteraturvetenskap

  Väljer du att studera litteraturvetenskap vid Stockholms universitet kan du se fram emot en utbildning med fantastiska läsupplevelser, lärorika föreläsningar och stimulerande diskussioner.

  Schemalagda timmar och självstudier
  På schemat ser det ut som att studenter i litteraturvetenskap har gott om fritid, men för att hänga med i diskussioner och föreläsningar behöver du avsätta mycket tid för läsning. En kurs som ger 30 hp/termin är heltidsstudier: 40 h/vecka. Som student i litteraturvetenskap krävs god framförhållning och noggrann planering. Flera böcker överstiger 400 sidor och för att ligga i fas med undervisningen kan du behöva påbörja inläsningen i förväg.

  Närvaro
  Kurserna i litteraturvetenskap utgörs även av seminarier, storföreläsningar och grupparbeten. Alla delar är viktiga. Den schemalagda undervisningen är obligatorisk, vilket innebär att du som student skall närvara. För varje enskild delkurs krävs minst 60 procents närvaro (lektioner och storföreläsningar sammanräknade). Du kan inte komplettera frånvaro med extrauppgifter. Har du mindre än 60 procents närvaro måste du läsa om delkursen vid senare tillfälle.

  Tentamen och omtentamen
  Generellt avslutas varje delkurs med hemtentamen, vilket innebär att du får ett antal frågor att besvara inom avgränsad tid. Svaren ges i löpande text utifrån lärarens anvisningar. Inlämningen sker via lärplattformen Athena. Det är inte tillåtet att plagiera och samtliga tentor behandlas av textjämförelseverktyget Urkund för att upptäcka eventuella plagiat. Tentor bedöms av lärare enligt kursens betygskriterier. Om du får betyget F eller FX (underkänd) på tentan har du alltid möjlighet att göra omtenta. Det går inte att i efterhand komplettera ett underkänt betyg. Läraren erbjuder normalt en omtenta i anslutning till delkursen. Omtentan har liknande upplägg som ordinarie tentamen men aldrig samma innehåll. Frågor om tentamen och betygskriterier besvaras i första hand av undervisande lärare.

  Två gånger/år (januari och augusti) har alla studenter i litteraturvetenskap även möjlighet att göra omtenta på oavklarade kurser. För information om dessa uppsamlingstentor, kontakta studievägledaren.  

  Athena
  Undervisningen i litteraturvetenskap är kopplad till lärplattformen Athena. När du har registrerat dig på en kurs ska du kunna hitta kurssidan under ”Kurser” i Athena. Vid problem kan du kontakta Studentexpeditionen eller Helpdesk. På kurssidan finns kursens lektionsplanering, litteraturlista, betygskriterier och kursplan samt annan viktig information du behöver för att kunna genomföra dina studier på bästa sätt.

  Studievägledare
  Till studievägledaren i litteraturvetenskap kan du vända dig med frågor om din utbildning och examen. Studievägledaren tar också emot ansökan om tillgodoräknanden och synpunkter på undervisning och lärare.

  Vid Stockholms universitet är det viktigt att alla studenter ska ha samma möjligheter, oavsett förutsättningar. Om du har en funktionsvariation och är i behov av extra stöd så kan du kontakta Särskilt pedagogiskt stöd. Tänk på att om du behöver ha extra stöd vid undervisning eller tentamen behöver institutionen informeras i god tid före kursstart.

  Löpande under terminen kan du också få stöd från Studie- och språkverkstaden, som bland annat vägleder i akademiskt skrivande och ger kurser i studieteknik.

  För dig som ska påbörja studier hos oss

  Viktig studieinformation

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Om man tröttnar på böcker efter flera års studier? Nej, det blir bara mer intressant!

  Se masterstudenten Inas video.

  Möt våra lärare

  Intervju med läraren och forskaren Anna Albrektson

  Visste du att dina lärare på Stockholms universitet också är forskare? Anna Albrektson är professor och undervisar på flera kurser i litteraturvetenskap.

  Anna Albrektson
  Anna Albrektson. Foto: Ingmarie Andersson

  Just nu skriver hon om europeisk dramatik som handlar om Medea, känd från Euripides antika tragedi.

  –Medea är en kontroversiell figur – hon dödar sina två söner – men det sena 1700-talets författare lyckas ofta göra henne till en ömkansvärd älskande kvinna och mor. Det finns en uppsjö Medea-dramer i olika genrer och från olika delar av Europa under upplysningens och revolutionernas tidsperiod (1750-1800). Jag vill visa att det finns viktiga skillnader mellan exempelvis en engelsk och en tysk Medea, men också hur 1700-talets syn på kvinnan och modern både blir en möjlighet och ett hinder i de nya versionerna av berättelsen, berättar Anna Albrektson.

  Anna Albrektson undervisar på delkursen i den äldre litteraturens historia på vår grundkurs Litteraturvetenskap I. Där får du som student läsa klassiker från antiken till och med 1700-talet. Hon håller också i läskurser om 1700-talets litteratur.

  Vad ger det en att studera litteraturvetenskap?
  –Först och främst ger det läsupplevelser – läslusten är en bra drivkraft. Men du möter också nya texter och nya sätt att läsa. Utbildningen på Stockholms universitet har både ett historiskt och ett teoretiskt fokus – du kommer att upptäcka att litteratur är så mycket mer än den pocket du läser i tunnelbanan. Du får lyssna och smaka på rytmen i Sapfos kärleksdikter, fundera över hur manligt och kvinnligt gestaltas i Hamlet, och upptäcka att 1800-talsromanens cliffhanger beror på publikationssättet – ett kapitel i taget trycktes i pressen. Att läsa litteraturvetenskap gör att du kan resa i tid och rum på ett ganska miljövänligt sätt, och ger dig dessutom en humanistisk, kritisk och vetenskaplig skolning, säger Anna Albrektson.

  Vem passar det att läsa litteraturvetenskap?
  –Alla som vill ägna många timmar åt att läsa, och som är beredda att möta människor och föreställningar från alla tider och platser. Alla som vill skaffa sig en bra verktygslåda för läsning. Alla som är beredda att leta böcker på bibliotek, antikvariat, på nätet och i bokhandeln. Alla som orkar bära många böcker. Alla som vill pröva sina sinnen – litteratur är till för ögat, örat, känseln och – varför inte? – smak och lukt.

  Blir man författare om man läser litteraturvetenskap?
  –Nej, inte i första hand. Men alla som vill skriva, oavsett om det är vetenskaplig text, journalistik eller fiktion, har stor nytta av att läsa. Läs ofta, vitt och brett, och gärna med litteraturvetenskapliga perspektiv – det är spännande att förstå hur en författare skapar nya världar med hjälp av vanliga ord.

  Vad kan man jobba med efter att ha läst litteraturvetenskap?
  –Att kunna förhålla sig kritiskt och prövande till vår tids språkliga snårskog är viktigt för hela samhället. Eftersom man skaffar sig en god kunskap om texter och berättelser, om läsning och tolkning, kan man arbeta inom många områden inom privat och offentlig sektor. Flera av våra tidigare studenter arbetar som exempelvis redaktörer, kritiker eller lärare. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att studier i litteraturvetenskap inte är en yrkesutbildning. Men litteraturvetenskaplig kompetens är användbar i alla sammanhang där orden står i centrum.

 • Kontakt

  Studievägledare Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen
  Studentexpedition